top of page

MEMORIE CULTURALA

Vremea noastră pare a fi a excesului de memorie, spațiul virtual este ilimitat. Încape în el orice și oricum exprimat, din memoria trecutului și din prezent, ad infinitum.

Dar fără criteriul valorii și fără o etică a memoriei, suntem aruncați în largul mării. Tot ce s-a sedimentat, de-a lungul timpului, în forme specifice – în spațiul românesc sau în Europa – se poate destrăma, amenințând condițiaistorică a făpturilor care suntem. Excesul de memorie atrage, după
sine, uitarea, ștergând urme de pe suprafețe mult prea întinse. Avem, așadar, și în spațiul virtual, datoria morală să actualizăm memoria dată (colectivă și individuală) a rădăcinilor noastre și să creăm și noi o anumită memorie, pentru orientarea celor care vin.

De aceea revista on-line Memorie culturală își propune să treacă, în corabia ei, mărturii revelatoare pentru spiritul românesc, recuperări esențiale, creații literar-artistice validate critic, aspecte, momente, evenimente, fapte din istoria noastră culturală și universală ce ne arată direcția cea bună.
Ea are, însă, nevoie de semnături ale unor oameni învățați (din toate generațiile), de personalități din elita autentică a României, de cei care pot despărți apele valorii de cele ale non-valorii (în istoria culturală de ieri și de azi), adică de cei care văd drumul cel bun pentru o întreagă comunitate.

Rezonanța revistei, puterea și impactul ei asupra cititorilor internauți ar crește neîndoielnic.

Sustine-ne
logo_memorie_culturala.png
bottom of page